Dora är en vinbonde som spenderat hela sitt 70-åriga liv i vingården som ligger tre kilometer från den lilla Medeltidsstaden Montepulciano i södra Toscana. Här ligger Sanguineto som består av 35 hektar varav de odlar på 4.5. Namnet Sanguineto kommer av Sangue-blod. Här gick det hett till mellan Romare och etrusker, så hett att marken färgades röd.Redan som barn lärde Dora sig hantverket av sin far. Ingen av hennes åtta äldre bröder var intresserade av att ta över vingården, men Dora har gett den allt och ägnar än idag största delen av dagarna i vingården. När hon inte jagar som är hennes andra passion. Hon är Italiens enda kvinnliga jägmästare.

I vingården jobbar hon med låga skördeuttag, och kemiska bekämpningsmedel har aldrig använts. Druvorna plockas för hand och selekteras noga.I vinkällaren är arbetet rigoröst och där samarbetar hon med Patricia.